Våra webcams

Vi har stilla webkamerabilder över våra aktivitetsområden på Isaberg. Kamerorna är där för att vår personal skall ha översikt över de aktiviteter som sker i området alla timmar på dygnet, då särskilt i brottsförebyggande syfte, samt att kunna följa snöproduktionen vintertid. Vi skyddar våra gästers och anställdas integritet genom att använda utzoomade och icke identifierbara bilder på individer.